MtK (fra engelsk: MtF, Male-to-Female) brukes ofte om en person som er født som biologisk mann, og som har kvinne kjønnsidentitet. Begrepet kan vise til personer som har eller ikke har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling.

Se også: KtM, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transkvinne, Kjønnsoperert kvinne

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 25. august 2017