Idrett og andre fritidsaktiviteter kan oppleves som utfordrende for lhbt-personer. Hvordan kan du bidra til å skape et inkluderende miljø for alle?

Forskning viser at idretten er en av de siste kjønnsinndelte sosiale arenaene, noe som kan bidra til overdrevent fokus på kjønn seksualitet og kropp (Eng, 2003; Larsson, 2003). I intervjuer med transpersoner går det samtidig frem at fritidsaktiviteter kan være et fristed. Spesielt i oppveksten kan ulike fritidsaktiviteter gi rom til å velge arenaer hvor kjønnsnormer ikke står så sterkt (Van der Ros, 2012).

Her kan du lese mer om hva vi vet om hvordan lhbt-personer opplever idretts- og organisasjonslivet. 

Hva kan du som er involvert i idrett og organisasjonsliv gjøre for å bidra til inkludering av lhbt-personer?

Tiltak mot homohets i idretten

Dersom du på forhånd har tenkt gjennom hvilke forebyggende tiltak du kan sette inn på klubb- og organisasjonsnivå, er det lettere å jobbe aktivt for å skape et inkluderende miljø for alle uavhengig av kjønn og seksuell orientering.

Idrettsforbundet har utviklet god praksis på området idrett og inkludering av lhbt-personer, og har utviklet egne etningslinjer på området.

Lhbt-tematikk har lenge vært usynlig i organisert idrett. Derfor er det desto viktigere å sette inn proaktive tiltak for å fremme inkludering. Idretten har også vært pekt på av flere som en homofob arena. Det er en kjensgjerning at få idrettsutøvere som definerer seg som LHBT har stått frem. 

Dette er imidlertid i endring, og stadig flere idrettsutøvere som velger å være åpne både i Norge og på verdensbasis. Det viser at økt oppmerksomhet og bevisste tiltak har en positiv effekt.

Tips til idretts- og fritidsklubber

Det er små og store grep idretts- eller fritidsklubber kan gjøre for å skape en trygg atmosfære, slik at deltagere tør å være åpne om sin seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet:

 • Ledere i idrettslag og fritidsklubber bør tydeliggjøre en åpenhet om at ikke alle er heterofile. I idrettsforbundet skal ledere eksplisitt si til laget sitt at alle er hjertelig velkomne på laget, uavhengig av om de er «hvite eller svarte, homo eller hetero».
 • Ledere og trenere bør ta opp bruk av homorelaterte skjellsord når de forekommer. Hos Idrettsforbundet er det nulltoleranse for dette, noe som tas opp i trener- og lederutdanninger.
 • Bruk et inkluderende språk og bilder av lhbt-personer i både intern og ekstern kommunikasjon.
 • Vær tydelig på at homofobi og trakassering ikke er akseptabelt og at det vil få konsekvenser, uavhengig om dere har lhbt-personer blant spillerne eller medlemmene deres eller ikke. Ifølge Idrettsforbundets retningslinjer skal ledere og trenere som hører ord som ”homo”, ”homse”, ”lesbe”, ”soper” eller lignende ta tak i det med en gang og spørre: ”Hva mente du med det?” Trenere skal være tydelige på at homo som skjellsord ikke blir akseptert i klubbsammenheng, og gjøre dette helt uavhengig av om det er lhbt-personer på laget.
 • Ha en plan for hvordan dere skal håndtere at et medlem gjennomgår kjønnsbekreftende behandling, for eksempel når det gjelder å tilby en garderobeløsning.
 • Gjør Idrettsforbundets «syv skeive bud» og «Med idretten mot homohets» kjent i klubben din.
 • Skap bevissthet gjennom synlighet av lhbt-tematikk og gjennom å øke kunnskapen blant trenere og ledere i din klubb.  

Del de gode tipsene!

Har du gjort noe bra i din organisasjon eller klubb som andre bør få vite om? Send oss en e-post og fortell om det eller del det på våre Facebooksider!

Vi er alltid interessert i å høre om god eksempler!

Er din organisasjon inkluderende?

Det kan være vanskelig å vite om organisasjonen din er inkluderende. Disse situasjonene kan hjelpe dere med å reflektere rundt dette. Hvordan vil reaksjonene i ditt idrettslag eller organisasjon være hvis:

 • En spiller på laget står fram som homofil.
 • Ord som «homo», «homse», «lesbe», «soper» eller lignende blir brukt garderoben, på banen eller lignende.
 • Noen spillere vitser i garderoben om at de ikke vil dusje samtidig med en på laget, og sier det er fordi de er redd de skal bli lagt an på.
 • En ung spiller forteller deg at de er usikre på sin seksuelle orientering og vil ha noen å prate med.
 • Du merker at laget fostrer en kultur og en sjargong der det kun er akseptert å være heterofil.

Flere organisasjoner kan med fordel ha mangfolds- og inkluderingsplaner. Kontakt LHBT-senteret om dere vil ha hjelp til å utarbeide en slik plan.

Kilder

Eng, Heidi (2003) ‘Sporting Sexuality. Om iscenesettelse av kjønn og seksualitet i idretten’, Norges idrettshøyskole, institutt for samfunnsfag.

Larsson, Håkan (2003) Idrottens genus. En forskningsgennomgang. Lärarhögskolan i Stockholm

Van Der Ros, Janneke (2013): Alskens folk. Levekår, livssituasjon og livskvalitet til personer med kjønnsidentitetstematikk. Likestillingssenteret 

Publisert 12. mars 2015.
Oppdatert 08. juni 2016.