Ansatte som jobber på lhbtiq-feltet

Gudrun Jevne

Seniorrådgiver, seksjon for statistikk og analyse

Jeg jobber blant annet med:

 • Helse og omsorg
 • Arbeidsliv og arbeidsgivers plikter
 • Idrett og fritid i et lhbti-perspektiv
 • Sammensatte identiteter
 • Internasjonalt arbeid for lhbti-rettigheter

Bakgrunn

 • Jobbet med likestillingsspørsmål, seksuell orientering og kjønnsidentitet ved International Labour Organization (ILO) i Beirut, Libanon og Genève, Sveits
 • Service Development Manager, Street League, London, England
 • Mastergrad i likestilling og utviklingsstudier fra Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, Brighton, England
Fredrik Langeland

Seniorrådgiver, seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Innsats på lokalt/regionalt nivå
 • Lhbti.no  
 • Internasjonalt arbeid
 • Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn

Bakgrunn

 • Rådgiver, Universitetet i Stavanger
 • Rådgiver, Nordland fylkeskommune
 • Ph.d. i samfunnsvitenskap, Universitetet i Stavanger
 • Mastergrad i kulturvitenskap, Universitetet i Bergen
Nora Mehsen

Rådgiver, seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Barn og ungdom
 • Barnevern
 • Helse og omsorg
 • Interkjønn
 • Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn

Bakgrunn

 • Rådgiver innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Sex og Politikk
 • Jobbet på FNs informasjonskontor for Vest-Europa i Brussel, Belgia
 • Jobbet på Den norske ambassaden i Budapest, Ungarn

Mastergrad i kriminologi, Universitetet i Oslo

Publisert 19. mars 2015.
Oppdatert 24. august 2018.