12. og 13. november 2015 avholdt Bufdir et seminar om lhbt-arbeid (arbeid med lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i kommunal sektor. 16 kommuner, representanter fra sentrale lhbt-organisasjoner og likestillingssentrene deltok på samlingen, som fant sted på Gardermoen.

Erfaringsutveksling og nettverksbygging

Bufdir fikk gjennom seminaret mer innsikt i arbeidet som blir gjort lokalt i kommunene. Det er stor variasjon i hvordan kommunene jobber på dette feltet. Oslo, Stavanger, Ålesund, Bergen og Kristiansand har allerede lokale handlingsplaner. Andre kommuner har integrerte tiltak på lhbt-feltet, eller er i ferd med å utvikle handlingsplaner.

Et av målene er å stimulere til økt innsats på lhbt-feltet, og det ble fremhevet gode eksempler og tiltak. I løpet av konferansen fikk kommunene også anledning til å utveksle erfaringer om arbeidet på lhbt-feltet, noe flere deltakere gav uttrykk for at de satte pris på:

Det var nyttig å høre hva andre kommuner har gjort på lhbt-feltet, under kommunesamlingen. Det tar vi med oss i arbeidet med å revidere Stavanger kommunes handlingsplan, fortalte Inger Elvik, seniorrådgiver i Stavanger kommune.

Presentasjoner og faglige innlegg

Under samlingen holdt representanter fra sentrale lhbt-organisasjoner presentasjoner av deres arbeid.

  • Eirik Rise, leder av Skeiv Ungdom, fortalte om deres normkritiske metodearbeid.
  • Skeiv verdens generalsekretær Susanne Øvregård holdt innlegg om situasjonen for lhbt-personer med innvandrerbakgrunn.
  • Nina Sinding-Larsen fra Rosa kompetanse (LLH) gav en introduksjon til deres kursopplegg.
  • Helsestasjon for lhbt-ungdom ved Ingun Wik fortalte om også deres tilbud og bakgrunnen for å opprette en egen helsestasjon spesifikt for denne målgruppen.
  • I tillegg fortalte Nina Johannesen fra Likestillingssenteret på Hamar om kjønnsroller i barnehager
  • Monica Strand Korgerud fra Senter for likestilling i Kristiansand snakket om deres kurs om lhbt for offentlig sektor.
  • Helga Eggebø fra KUN presenterte sin undersøkelse Skeiv på bygda, som ser på hvordan det er å være lhbt-person i distrikts-Norge.
  • Juul van Hoof fra den nederlandske organisasjonen Movisie snakket om hvordan deres organisasjon har arbeidet lokalt i Nederland. Hoof er også koordinator for «Rainbow Cities», et europeisk nettverk for byer som er særlige aktive på lhbt-feltet, og som Bergen kommune har sluttet seg til.

Kommunesamlingen markerte starten på Bufdirs arbeid med kommunal sektor på lhbt-feltet i de kommende årene, og ga inspirasjon og viktig kunnskap som er nyttig å ta med i det videre arbeidet.

Deltakere

Kommuner: Arendal, Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gran, Hadeland, Hamar, Kautokeino, Kristiansand, Lillehammer, Lunner, Songdalen, Stavanger og Ålesund.

Andre deltakere: representanter fra Skeiv Verden, Skeiv Ungdom, Helsestasjon for LHBT-ungdom, KUN – Senter for likestilling og kunnskap, Likestillingssenteret på Hamar, Senter for likestilling, LLH Oslo og Akershus og Rosa Kompetanse.

Last ned KUNs rapport Skeiv på bygda

Les mer om Rainbow Cities-nettverket

Handlingsplan Bergen 

Handlingsplan Oslo

Handlingsplan Kristiansand

Handlingsplan Stavanger

Handlingsplan Ålesund

Handlingsplan Alta

Publisert 09. februar 2016.
Oppdatert 09. februar 2016.