Fredag 10. april ble rapporten Rett til rett kjønn - helse til alle overlevert helse- og omsorgsminister Bent Høie. Advokat Kari Paulsrud har ledet en ekspertgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Ekspertgruppa hadde bl.a. et oppdrag om å gjennomgå vilkårene for Norges praksis vedrørende juridisk kjønnssstatus.

Bent Høie og Kari Paulsrud. Foto: Reidar Engesbak

Foto: Reidar Engesbak

I strid med menneskerettighetene

Ekspertgruppa anser at dagens vilkår for å få endret juridisk kjønnsstatus er i strid med sentrale menneskerettigheter, og at det ikke kan stilles krav om kastrasjon eller andre former for sterilisering. De anbefaler en enklere fremgangsmåte for å endre juridisk kjønnsstatus basert på den enkeltes opplevelse av egen kjønnsidentitet, og at en egenerklæring til folkeregistermyndigheten skal være tilstrekkelig. 

Ekspertgruppa mener også at det må en desentralisering til, og kompetanseheving inn i regionale helseforetak når det kommer til problematikk omkring kjønnsdysfori. Paulsrud la samtidig vekt på at det gjenstår et stort arbeid når det kommer til systematisering og dokumentasjon om bl.a. levevilkårene for transpersoner, og at man videre bør ha et fokus på de som ikke faller innenfor de to kjønnskategoriene.

En milepæl

Det er første gang kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori er tema for en offentlig nedsatt arbeidsgruppe. Dette er de to betegnelsene ekspertgruppa anvender om personer med et manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og det juridiske kjønn tildelt ved fødsel, samt de helseproblemer som kan oppstå som en konsekvens av dette. 

Høie poengterte at et tolerant og inkluderende samfunn må være inkluderende overfor personer med et mangfold av kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. 

«Dagens ordning for endring av juridisk kjønn henger etter samfunnsutvikling, og Norge har fått kritikk for å bryte med menneskerettighetene. Regjeringen ønsker å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn i samsvar med den enkeltes kjønnsidentitet. Jeg vil raskt følge opp denne rapporten, og tar sikte på å sende et lovforslag på høring før sommeren». 

Dette er en viktig og banebrytende rapport, og en milepæl i arbeidet for å styrke rettighetene til transpersoner og andre med en tematikk rundt kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. 

Les rapporten "Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn" i pdf-format

Publisert 10. april 2015.
Oppdatert 18. april 2015.