IDAHO FORUM 2015 (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) ble arrangert i Budva, Montenegro den 10.-12. mai i år. Konferansen samlet representanter fra en rekke europeiske land, deriblant flere ministre og myndighetsrepresentanter, samt internasjonale og lokale lhbt-organisasjoner. LHBT-senteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deltok sammen med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet (BLD).

Representanter fra LBHT-senteret og BLD foran IDAHO-flagget
Representanter fra LBHT-senteret og BLD foran IDAHO-flagget

Hatkriminalitet og vold

Temaet for årets konferanse var «Ending hate crime and violence», og omfattet en rekke seminarer, foredrag og diskusjoner. Et særlig fokus var rettet mot myndighetenes arbeid mot hatkriminalitet. Flere av seminarene var viet politiarbeid, der bl.a. en delegasjon fra politiet i Amsterdam redegjorde for hvordan de aktivt samarbeider med lokale organisasjoner for å bekjempe vold mot lhbt-personer.

Konferansen hadde også et særlig fokus på intersex- og transpersoner, og hvordan man på best mulig måte kan sikre at disse gruppe ikke utsettes for diskriminering. Det ble blant annet presentert to nye undersøkelser fra henholdsvis European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) og Europarådet, som belyser utfordringene og diskrimineringen intersex-personer gjennomgår i dagens Europa.

Ulike aktører

IDAHO er en viktig arena der ulike aktører innenfor lhbt-feltet kan utveksle erfaringer og informasjon, og oppdatere seg på aktuelle trender innenfor lovgivning og politikk. Skeiv Ungdom var også tilstede på vegne av International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organisation (IGLYO). Foruten deltagelse på IDAHO FORUM 2015 var Bufdir også tilstede under det årlige Informal Network of Governmental LGBT Focal Points. Nytt av året var at flere nye land deltok, blant annet Island, Tyskland, Kosovo og Luxemburg.  

Evelyn Paradis, direktør for European region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA Europe) presenterte en oversikt over hvordan de europeiske landene arbeider med lhbt-problematikk. Hun etterlyste også nye tanker, og tok opp hvordan det strategisk-politiske arbeidet innenfor lhbt-feltet bør være en aktiv og pågående prosess.

Julia Ehrt fra Transgender Europe (TGEU) la frem status for transrettigheter i Europa. Både ILGA og TGEU sine oversikter viser at Norge er langt fremme når det gjelder arbeid på lbht-feltet, men også at det gjenstår utfordringer når det kommer til lovgivning og behandlingstilbud overfor transpersoner.

Et politisk signal

Malta ble ved flere anledninger holdt frem for sin særlig positive utvikling når det kommer til å lovfeste rettighetene til LHBT-personer generelt, og intersex-personer spesielt. Maltas minister for likestilling, Helena Dalli, hadde også en fremtredende posisjon under konferansen.

Sammen med deltakelsen fra ansvarlige ministre fra en rekke Europeiske land, deriblant Sverige, Finland og Nederland i tillegg til vertslandet Montenegro, bidro dette til at IDAHO Forum 2015 gav et sterkt politisk signal om at vern av menneskerettigheter for lhbt-personer har bred tilslutning innenfor europeisk politikk. IDAHO FORUM 2016 vil finne sted i København. Temaet vil være knutepunkter, samt brobygging og allianser med vekt på flerdimensjonale perspektiver på lhbt-feltet. 

Publisert 22. mai 2015.
Oppdatert 22. mai 2015.