Undersøk barnets nettverk

 • Undersøk om det kan være en mulig løsning at barnet kan bo i sitt eget nettverk i den akutte situasjonen. Dette kan være både nært nettverk og utvidet nettverk.
 • Vurder om barnet må beskyttes mot eget nettverk, og om det er behov for begrensninger i kontakten med nettverket. Dette må du eventuelt presisere i vedtak og i kontakt med plasseringsstedet.

Ivareta barnet

Gi barnet informasjon om:

 • Hvorfor han/hun blir flyttet fra hjemmet sitt.
 • Hvilke rettigheter han/hun har, knyttet til vedtaket.
 • Hvor han/hun skal og hvem som skal passe på barnet

Barnet skal få muligheten til å ta med seg eiendeler som er viktige for seg. Det kan være kosebamser, klær, tannbørste, PC eller skolesaker.

Undersøk om du må ta spesielle hensyn

Undersøk med barnet og nettverket om det er religiøse hensyn, kulturelle hensyn eller medisinske behov som må bli ivaretatt.

Hold kontakt med plasseringsstedet og gi barnet god informasjon

Ha direkte kontakt med det eventuelle plasseringsstedet. Da kan du forberede barnet på hva som venter.  Plasseringsstedet bør forberede seg på å ivareta barnet og barnets behov så tidlig som mulig.

Du må gi barnet god informasjon og skape forutsigbarhet og trygghet for barnet.

 • Hvor er plasseringsstedet?
 • Hvilke voksne som skal ivareta barnet?
 • Hvor mange andre barn er der?
 • Annen informasjon som kan videreføres til barnet

Ivareta omsorgspersonene

 • Gi omsorgspersonene informasjon om bakgrunnen for at barnet blir flyttet.
 • Gi omsorgspersonene informasjon om hvilke rettigheter de har knyttet til vedtaket.
 • Vurder om omsorgspersonene til barnet har behov for oppfølging eller bistand fra barneverntjenesten eller andre instanser i etterkant av den akutte situasjonen.
 • Hjelp omsorgspersonene med å ta kontakt med andre instanser ved behov.