Gullhella barne- og familiesenter søker avlastere (besøkshjem) for våre beredskapshjem i flere kommuner på Romerike, i Asker og Bærum, Lier, Drammen, Røyken, Hobøl og Askim. Avlaster bør bo i de aktuelle kommunene.

Som avlaster er du med på å gi barn som må bo utenfor hjemmet et godt tilbud.

Gullhella barne- og familiesenter ligger i Asker og er et statlig tiltak for akutt- og korttidsplasseringer av barn i alderen 0-13 år, samt veiledningsplasser for familier. Senteret utvider antallet beredskapshjem og skal nå ha opptil 80 beredskapshjem.

Beredskapshjemmene ved Gullhella skal ha egne avlastere som kan ha barna på besøk i noen timer på dagtid når beredskapshjemmene for eksempel er på møter, veiledning og/eller til helgeavlastning. Avlasterne engasjeres av barne- og familiesenteret, men forholder seg i det daglige til det enkelte beredskapshjemmet.

Det arrangeres årlige samlinger for avlasterne, og veiledning gis etter behov.

Meningsfullt og viktig arbeid 

Dette er et meningsfullt arbeid og du får være med å bidra til at barn som må bo utenfor hjemmet får et godt tilbud. Erfaring fra arbeid med barn er en fordel, men ingen betingelse. Engasjement for barn med spesielle behov er en forutsetning.

Som avlaster må man levere polititattest, og vi vil kontakte barneverntjenesten i hjemkommunen deres.

Avlasterne er oppdragstakere, og får utbetalt arbeidsgodtgjøring fra Gullhella barne- og familiesenter. Vi tilbyr lønnstrinn 26 i det statlige regulativet, samt dekning av utgifter.

Les mer om ulike typer fosterhjem

Høres dette ut som noe for deg?

Hvis du kan tenke deg å åpne døren din for et barn som har behov for avlastningsopphold hører vi gjerne fra deg. Send oss en kort presentasjon av deg selv per e-post til Ann Maiken Johansen eller Morten Johansson

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med avdelingsleder Ann Maiken Johanson på telefon 918 37 621 eller avdelingsleder Morten Johansson på telefon 466 16 635.