Oslo

Bufetat region øst

  • Akershus (tidligere fosterhjemstjenestene Lillestrøm, Sandvika og Ski) 
  • Oppland (tidligere fosterhjemstjenesten Gjøvik)
  • Hedmark (tidligere fosterhjemstjenesten Hamar)
  • Østfold (tidligere fosterhjemstjenesten Sarpsborg)

Bufetat region sør

Bufetat region vest

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region nord

Publisert 05. februar 2014.
Oppdatert 12. mai 2017.