Ved mistanke om vold eller seksuelt overgrep skal du ikke konfrontere personen du mistenker. Dette er for at personen ikke skal kunne ødelegge bevis eller påvirke vitner.  Kontakt med mistenkte er i hovedsak politiets og barnevernets ansvar.

Hvis den mistenkte er en ansatt
Hvis den mistenkte ikke er en ansatt