Seksuelle overgrep er enhver seksuell handling utført mot barn under 16 år.

Dette kan være seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, seksuell handling med barn eller seksuell omgang med barn. Slike overgrep kan straffes etter straffeloven.

At barnet samtykker eller ikke motsetter seg overgrepet fritar ikke den voksne, og det er like fullt et overgrep.

Eksempler på hva seksuell vold eller seksuelle overgrep mot barn kan være
Aldersrelaterte symptomer
Når skal jeg handle?
Dette gjør du når du er bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for seksuell vold eller seksuelle overgrep
Ta vare på barnet