Eksempler på hva psykisk vold mot barn kan være
Du skal handle hvis du er bekymret for et barn og observerer flere eller gjentatte situasjoner som disse:
Hvis barnet forteller om vold eller overgrep
Mulige reaksjoner hos barnet eller ungdommen
Dette gjør du når du er bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for psykisk vold