Tegn på fysisk vold
Slik går du frem når du mistenker at et barn er utsatt for fysisk vold
Ta vare på barnet