Disse retningslinjene skal hjelpe deg som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep.

De er til for at du skal få hjelp til å handle ut fra din bekymring, og melde fra om bekymringen din.

Retningslinjene er ikke laget for at du skal få bekreftet din mistanke eller «diagnostisere» barnet. Det er barnevernet eller politiets oppgave. 

Barn med funksjonsnedsettelser kan være mer risikoutsatt for vold og overgrep