Psykisk vold er når noen skader, skremmer eller krenker barn uten å bruke fysisk makt. Psykisk vold kan også være mangel på handling.

Tegn på psykisk vold
Eksempler på hva psykisk vold mot barn kan være
Mulige reaksjoner hos barnet eller ungdommen