Snakk med barnet du mistenker har blitt utsatt for vold eller overgrep. Prøv å få ham eller henne til å fortelle om det som har skjedd.

Hva slags samtaler skal jeg ha?
Hvordan skal jeg gjennomføre samtalen?
Hvilke spørsmål kan jeg stille?
Snakk med foreldrene
Meld fra til barnevern, politi og lege