Viktig når du dokumenterer:
Hva skal jeg dokumentere?