Her finn du ei oversikt over kva rettar og pliktar du har som medlem av ungdomsrådet. Snakk med koordinatoren dersom du er i tvil om noko!

Møtebetaling
Utgifter til reise
Rett til fri fra skolen
Møteplikt, fråvær og møterett
Opplæring