Når en person forteller om overgrep, skal du alltid ta personen på alvor. Du har plikt til å sørge for at personen får fortelle hva som har skjedd. Det er sjelden at noen lyver om overgrep.

Hvordan vet jeg om personen er troverdig?
Hvorfor blir risikoutsatte ofte ikke trodd?
Hvorfor forteller ikke risikoutsatte om overgrep?