Mistenker du at en person nylig har blitt utsatt for overgrep, må du håndtere situasjonen raskt for å avverge nye overgrep. Du må også handle raskt hvis det er fare for at bevis går tapt.

Hva er en akutt situasjon?
Situasjoner som krever akutt handling
Hvordan kan jeg gripe inn?
Hva gjør jeg for å hindre nye overgrep?
Bevissikring og dokumentasjon
Når har jeg plikt til å melde fra?
Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke ønsker å anmelde?