Seksuelle overgrep er å utsette noen for seksuelle handlinger eller krenkelser mot deres vilje. Handlingene kan føre til ubehag, smerte og frykt. Seksuelle overgrep kan være vanskelig å oppdage.

Hva er seksuelle overgrep?
Tegn på seksuelle overgrep
Eksempler på seksuelle overgrep
Eksempler på seksuelle overgrep på nett