Det å være avhengig av andre gjør en person ekstra sårbar for andres handlinger eller mangel på handlinger.

I dagens situasjon med korona-viruset betyr det at sårbare voksne kan oppleve mer vold og overgrep enn ellers. Samtidig kan isolasjon og avhengighet til andre gjøre det enda vanskeligere å få meldt fra. Det er derfor viktig at du tar dine og 5andres bekymringer på alvor.

Er du utsatt for vold eller overgrep?
Er du bekymret for en sårbar voksen?
Når skal jeg kontakte politiet?
Når skal jeg melde fra til TryggEst?
Hva skjer når jeg kontakter TryggEst?
Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke vil at jeg skal kontakte TryggEst?
Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke ønsker å anmelde?
Hva gjør jeg hvis min kommune ikke er med i TryggEst?