I lovforslaget står rapporten omtalt som en tilstandsrapport. En alternativ tittel som er brukt innen utdanningssektoren er kvalitetsmelding.

Last ned mal i wordformat bokmål

Last ned mal i wordformat nynorsk

1. Kort oppsummering av hovedinnhold i rapporten
2. Om barnevernet
3. Presentasjon av virksomheten og organisering
4. Temaområder som bør være med i en tilstandsrapport
5. Samarbeid med andre sektorer
6. Utfordringsbildet
7. Innsatsområder og tiltak