Lovkrav - Fristbrudd i undersøkelsessaker
Bør vurderes - Hvordan arbeider tjenesten med undersøkelser?
Bør vurderes - Igangsatte og avsluttede undersøkelser
Bør vurderes - Konklusjon av undersøkelsene