Lovkrav - Internkontroll
Bør vurderes - Brukerundersøkelse og medvirkning