Under følger informasjon til deg som er folkevalgt og som skal motta kommunenes tilstandsrapport.

Innholdet på denne siden er spesifikt for folkevalgte, men det øvrige innholdet i denne nettressursen vil også være relevant for folkevalgte. 

Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har ansvaret

Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for at barnevernstjenesten forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og at tjenestene er forsvarlige.

Kommunen har ansvar for styringen av tjenesteområdet og for å ha en systematisk kontroll som sikrer at den kommunale barnevernstjenesten utfører sitt arbeid i tråd med regelverket (internkontroll), slik at barn og familier får den hjelpen de har behov for.

Både kommuneloven og barnevernloven har bestemmelser som skal sikre dette.

Viktig med god innsikt i tilstanden i egen tjeneste

Dette ansvaret forutsetter at kommuneledelsen har tilstrekkelig kunnskap om, og innsikt i, tilstanden i egen barnevernstjeneste og om kvaliteten i barnevernstjenestens arbeid. Dette innebærer blant annet at de må ha oppdatert kunnskap om barnevernstjenestens kapasitet og kompetanse til å håndtere sakene de har ansvar for, om barnevernstjenesten oppfyllelse av tidsfrister, om ressursbruk og samarbeidet med andre tjenester. 

Kjennetegn på kommuner som jobber godt med faglig utvikling

Kommuner som jobber godt med faglig utvikling av barnevernet og samordning av tjenestetilbudet, kjennetegnes ofte av at den politiske og administrative ledelsen: