Tilstandsrapporten skal årlig legges frem for kommunestyret. For at rapporten skal ha betydning for prioriteringer og beslutninger, er det hensiktsmessig at det legges opp til politisk debatt og drøfting av rapporten. 

I behandlingen av rapporten i kommunestyret er det viktig at kommunestyret kontrollerer at rapporten inneholder informasjon om sentrale elementer som for eksempel etterlevelse av lovkrav.

I tillegg vil det være hensiktsmessig å legge til rette for en diskusjon og samtale om viktige temaer. Under følger noen eksempler på dette: