God og relevant informasjon om tilstanden på barnevernsfeltet er svært viktig for å gjøre gode prioriteringer lokalt til det beste for barn og unge. Derfor må rapporten gjenspeile tilstanden, men også blir utformet slik at politikerne får forståelse og blir engasjerte i feltet.

Hvem skal du skrive til?
Målet med rapporten
Rapportens oppbygning
Taushetsplikt og offentliggjøring av rapporten