Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022 og skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. 

Les mer om dette på Bufdirs nettsider om barnevernsreformen