Barnevernstjenesten må sammen med barnet og fosterhjemmet lage samværsavtaler. Mulighet for felles saksbehandler for hele søskenflokken, regelmessige søskentreff, fosterhjem i geografisk nærhet til hverandre og arbeid for gjenforening av søsken vil være viktige elementer i en slik plan.

Barn kan flytte i fosterhjem og ha søsken som fortsatt bor hos foreldrene eller andre. De kan også flytte i forskjellige fosterhjem. Det bør legges en plan for ønskede samvær med søsken.  Behovet for samvær kan endre seg og bør vurderes jevnlig. Samvær i ettervernsfasen er viktig å planlegge.