En sentral forutsetning for å legge til rette for at søsken som ikke bor sammen kan opprettholde sine relasjoner, er at barneverntjenesten kartlegger søskenrelasjoner, jf. anbefaling 1. En sjekkliste kan være et godt hjelpemiddel for å kartlegge slike relasjoner. For ytterligere informasjon, se anbefaling 1.