En sjekkliste med fokus på styrker i relasjonene kan være et godt supplement til en kartlegging av søskenrelasjoner. 

Det er viktig å understreke at kartlegging er ferskvare og relasjoner alltid vil være under utvikling.  En kartlegging av søskenrelasjoner kan både brukes i vurderingen om søsken bør bo sammen eller ikke, men vil også si noe om hva og hvordan en skal jobbe med relasjonene mellom barna, slik at de eventuelt kan ha mer samvær eller bo sammen på et senere tidspunkt.

I en vurdering av om søsken kan bo sammen på et senere tidspunkt, må dette vurderes helhetlig og avveies i forhold til betydningen av det enkelte barns tilknytning til omsorgspersoner

Slike sjekklister bør brukes av noen som kjenner barna og/eller etter at de som utfører kartleggingen har observert barna i flere situasjoner og på flere tidspunkt.