Det er tre sentrale elementer i traumesensitivt arbeid for barn på senteret. De tre sentrale elementene er: 

Fra krisesenterveilederen: 

Hva er traumesensitivt arbeid med barn?
Skap trygghet
Gi kunnskap om reaksjoner
Gi nye strategier
Vær oppmerksom på egne følelser og reaksjoner
Modeller og ressurser i psykoedukasjon for barn