De fleste kommuner samarbeider med kommuner om driften av et senter, enten det er lokalisert i egen kommune eller ikke. Samarbeidet bør være fundert på en mest mulig konkret avtale. Samarbeidet mellom kommunene om tilbudet bør ta utgangspunkt i en mest mulig konkret samarbeidsavtale. En samarbeidsavtale legger til rette for: 

Viktige elementer i en samarbeidsavtale