Legg en plan for regelmessige samtaler etter brukerens ønske og behov. Dette er nødvendig for å vite hvordan den utsatte eller pårørende opplever situasjonen nå og for å sikre nødvendig framgang i saken. Hvis samtalen har omhandlet temaer som kan åpne for følelsesmessige reaksjoner i etterkant, bør du ha en plan for å se til hvordan brukeren har det. Regelmessige samtaler kan også gi brukeren trygghet på at ting blir fulgt opp. Som kontaktperson kan du også jevnlig, utenom oppsatte samtaler, ta initiativ til en mer uformell prat eller å gjøre noe hyggelig sammen. Da får brukeren anledning til å fortelle om hvordan han eller hun har det akkurat nå.