Å være utsatt for overgrep og eventuelt vold over tid kan ha negative konsekvenser for psykisk og fysisk helse, sikkerhet, økonomi, etc. Mange av senterets brukere trenger hjelp fra flere tjenester, som NAV, helsetjenester, politi etc. En del av brukerne kan allerede ha kontakt med andre tjenester før kontakten med senteret. Ansatte bør derfor ha kunnskap om: