Konsekvenser og reaksjoner

Ansatte bør ha god kompetanse om konsekvenser og reaksjoner av å leve med det å være eller ha vært utsatt for vold og overgrep over tid. Hvordan kan det å leve med overgrep påvirke den utsattes liv når det gjelder psykisk og fysisk helse, økonomisk eller mulighetene for deltakelse i samfunnet, sosialt nettverk, utdanning og jobb?

Les mer om vanlige konsekvenser etter vold, voldtekt og seksuelle overgrep på dinutvei.no

Psykisk helse, traumer og stabilisering

Ansatte bør ha kunnskap om psykisk helse, traumer og stabilisering. Hva som kan indikere mer alvorlige psykiske lidelser som selvmordstanker, dissosiasjon og psykose er nyttig for blant annet å vite når brukeren har behov for annen hjelp eller behandling som ikke kan gis ved senteret. Stabiliserings- og reguleringsarbeid er også viktig kompetanse for å legge til rette for at brukeren kan utvikle mestringsstrategier i situasjoner hvor vonde følelser trigges. 

Sentrene bør følge samme anbefalinger som for krisesentrene om hvorfor regulering er viktig, hva triggere er og regulerende teknikker. Fra krisesenterveilederen:

Hva er regulering?
Hvorfor er regulering viktig?
Hva er triggere?
Hvordan hjelpe brukeren med å regulere følelsene?
Når bør du anbefale behandling?