Mange enslige, mindreårige asylsøkere har lite eller ingen skolegang. Her får du informasjon om ansvaret og oppgavene til omsorgssentrene knyttet til skolestart ved ankomst og bytte av skole.

Egne rutiner

Det er viktig at skolen og hjemmet samarbeider slik at barnet får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig. Omsorgssentrene skal ha rutiner for hvordan de går fram når barna skal starte på skolen eller senere bytter skole.

Steg 1: Når barnet kommer til omsorgssenteret
Steg 2: Når barnet bytter skole
Steg 3: Videre oppfølging
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019