Mange barn som får hjelp av barnevernet bytter ofte skole. Her får du informasjon om ansvaret og oppgavene til institusjoner og fosterhjem.

Stegene i veilederen er ikke nødvendigvis satt opp i riktig rekkefølge. Veilederen vil heller ikke gjenspeile alle situasjoner og hvordan de foregår i praksis.

Egne rutiner

Institusjonene skal ha rutiner for hvordan de går fram og samarbeider med barneverntjenesten og skolene når et barn bytter skole.

Det er barneverntjenesten som skal sende flyttemeldingen og annen relevant informasjon til skolene. Institusjonene bør imidlertid sjekke ut om dette faktisk er gjort slik at barnet får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig.

Fosterhjemmene skal følge veiledningen fra barneverntjenesten.

Ved akuttplassering

Midlertidige plasseringer skjer raskt, av og til i løpet av et par timer. Institusjonen må ha rutiner som sikrer at et nytt skoletilbud kommer raskt i gang slik at skolebyttet får minst mulig negative konsekvenser for barnet.

Når et barn flytter brått og uventet, må skolen, barnet og barnevernet samarbeide om hvilken informasjon de skal gi til medelever og skolepersonalet.

Steg 1: Når barnet kommer til omsorgssenteret
Steg 2: Når barnet bytter skole
Steg 3: Videre oppfølging
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019