De som har ansvaret for den daglige omsorgen til et barn, har også ansvaret for oppfølgingen av barnet på skolen. Her finner du informasjon om hvordan institusjonen, omsorgssenteret eller fosterhjemmet bør følge opp skolehverdagen til barnet

Sørge for at barnet kommer seg på skolen
Kartlegge behov og følge opp handlingsplanen
Delta på ansvarsgruppemøter
Gode råd i den daglige oppfølgingen
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019