Hvis du som lærer er bekymret eller urolig for en elev, kan du ha en plikt til å melde ifra til barnevernet, også kalt opplysningsplikt. Slik går du fram steg for steg før skolen eventuelt sender inn bekymringsmelding.

Steg 1: Snakk med en kollega eller ledelsen ved skolen
Steg 2: Dokumenter observasjonene
Steg 3: Drøft observasjonene med skoleledelsen
Hva kan du drøfte med barnevernet underveis?
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019