Som tjenesteytere og kommuner kan dere komme i den situasjon at dere må ivareta en utviklingshemmet som er mistenkt for å ha begått et seksuelt overgrep. Da er det flere hensyn å ta.

Mennesker med utviklingshemming har en økt risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Norske fagmiljøer anser denne risikoen å være 2-3 ganger høyere enn i normalpopulasjonen. En andel av disse overgrepene begår av andre personer med utviklingshemning, slik som i caset med Kristin og Lars (se kapittel med caseoppgaver)

Unngå rykter
Viktig å handle raskt
Politiets ansvar for å sikre spor hos Lars
Lars bør ha en egen kontaktperson
Anmeldelse – hva skjer med Lars?
Videre tiltak fra kommunen