Ivaretagelse av offeret og risikoanalyser/risikoplaner må evalueres kontinuerlig. Det er viktig at alle organisasjoners representanter prioriterer arbeidet med saken frem til den er avsluttet. Pårørende eller verge kan delta på oppfølgingsmøtene dersom offeret selv ønsker det, men dette må avklares før møtet.

Målsetninger ved oppfølgingsmøtene