I første omgang er det politiet og nærmeste leder som koordinerer saken. Deretter samles relevante parter, for eksempel overgrepsteamet, offer og pårørende/verge. Når kommunen og/eller organisasjonen har samlet relevante parter i saken avholdes et strategimøte.

Målsetning for møtet

Hvem skal delta på strategimøtet?
Hva bør dere legge vekt på i strategimøtet?