Målsetting

Målsettingen med informasjonsmateriellet er å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter.

Direktoratet gir her anbefalinger om hvordan informasjonsmaterialet kan benyttes som verktøy til å bidra til dette.

Informasjonsmateriellet er todelt; en brosjyre som handler om barn og unges rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter, og en film som viser et utvalg av rettigheter.

Brosjyren
Filmen