Taushetsplikt, samarbeid og informasjonsutveksling