Barnet kan oppleve det som krevende å komme tilbake til det norske skolesystemet etter et utenlandsopphold. På utvalgte skoler finnes minoritetsrådgivere som kan være med på å tilrettelegge for barnet. Der skolene ikke kan gi et slikt tilbud, må det sikres at barnet får nødvendig oppfølging, i samarbeid med andre offentlige instanser, som barnevernstjenesten og helsetjenesten.