Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler i Norge er en ressurs som i samarbeid med politi og barnevernstjenestene kan være med på å tilrettelegge for barn som returnerer hjem fra et ufrivillig utenlandsopphold.

Du kan lese mer om minoritetsrådgiverne under kapittelet "Slik kan du hindre at barnet reiser"