Dekning av utgifter og økonomisk tap
Fritak av personlege grunnar
Hjelp og opplæring
Kva dersom eit rådsmedlem vil slutte?
Møtegodtgjersle
Møteplikt, møterett og fråvær
Reisegodtgjersle
Rett til fri frå jobb
Rett til fri frå skolen