Noreg har forplikta seg til å følge FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Hovudformålet til konvensjonen er å

Korleis bruke konvensjonen i rådsarbeidet?
Kva inneheld konvensjonen?
Skal hindre diskriminering